Laste lein on täiskasvanute leinast erinev - sageli varjatud, kuid mõjutab lapsi enamasti pikka aega.

Surma mõistest arusaamine on vanuseliselt erinev. Mitte kunagi pole aga laps liiga väike, et tajuda muutusi enda ümber, kui ta on kaotanud lähedase pereliikme. Lastel ei ole sõnu või nad ei oska neid leida oma uute ja väga segaste raskete tunnete kirjeldamiseks. Seetõttu on täiskasvanutel neid keeruline mõista. Sageli jäävad leinavad lapsed üksi - täiskasvanud on hõivatud oma tunnete ja tegevustega, lapsed aga ei oska või ei julge abi küsida. Ka täiskasvanute reaktsioonid, mida lapsele ei seletata, võivad olla tema jaoks väga hirmutavad. Ole lapsega koos, räägi ja seleta! Ta vajab sind!

Leinaga toimetulekuks vajab laps eelkõige turvalisust, mõistmist ja võimalust oma mõtteid ja tundeid sobival ning eakohasel viisil väljendada. Leina ja surma teemat tuleb lapsega käsitleda eakohaselt,
ilma varjamisteta ja ta ettevalmistatult rituaalidesse kaasata (võtta kaasa matustele).

Laste leina puhul on hea konsulteerida spetsialistiga, kes oskab anda nõu ja aitab lapsega toimuvat mõista.
Abiks: www.lastekriis.ee