Koos abikaasa/elukaaslase surmaga muutub perekonna senine toimimine ja suhted pereliikmete vahel. Kaasneb ka identiteedimuutus - abikaasa/elukaaslase identiteedist saab lese või üksikvanema identiteet (Erjanti).

Nagu lapse surma, nii tajutakse ka abikaasa/elukaaslase surma varases eas elu loomuliku järgnevuse katkestamisena - pere loomine on alles ees või lapsed alles väikesed. Selline kaotus tekitab küsimusi elu ja surma mõtte kohta - Miks meie? Miks nüüd? Jumal? Saatus? Juhus? Vanemas eas võib abikaasa/elukaaslase surmaga kaasneda leinas ka hirm üksinduse ees.

Abikaasa/elukaaslase surmaga kaasneb ühiste tulevikuplaanide kadumine. Leinajad võivad tihti täielikult loobuda tulevikku suunatud mõtetest. Samas võib lähedase surmaga kaasneda pidev kujutlemine, milline oleks tulevik siis, kui lähedane oleks ellu jäänud (Erjanti).

Abikaasa/elukaaslase kaotanud inimesi võivad teised näha kui potentsiaalseid perekonnalõhkujaid. Leinajale võidakse teha ka kohatuid ettepanekuid, eeldades, et üksinda elamine on raske. Suhtumine üksikvanemasse võib olla väga erinev. Samas võib muutuda ka leinaja enda sotsiaalne käitumine - teiste inimeste nägemine koos nende lähedastega on raske ja see võib leinaja viia seltskonnast eemaletõmbumiseni. Eriti rasked võivad leinaja jaoks olla pühad ja tähtpäevad, mis on keskendunud paaridele ja peredele (Erjanti; Rando). Nii muutuvad leinajale keerulisemaks sotsiaalsed suhted.

Muutuda võivad ka leinava üksikvanema peresisesed suhted - lastelt, eriti vanematelt lastelt, hakatakse nõudma rohkem ja pannakse neile lisakohustusi kodustes töödes (Erjanti).

Lähedase inimese surma järel muutub igapäevaelu mitmel viisil - kaob senine ühine tegevus ja harjumuspärane tugi, samas võivad inimesed avastada enda jaoks uued huvid või pöörduda tagasi vanade harjumuste juurde, millest kooselu ajal loobuti (Erjanti; Kast).

Kui leinaja oli lahkunust majanduslikult sõltuv või tunneb üksikvanemana muret laste kasvatamise pärast, siis võib materiaalne mure tuleviku pärast lisada leina veel süütunnet (Erjanti; Kast).

Abikaasa/elukaaslase leinas võivad esineda lisaks kõik tavalisemad leinareaktsioonid.