1. Arsti või kohtumeditsiinieksperdi poolt väljastatud tõendi ja surnu isikut tõendava dokumendi
(passi) alusel tuleb vormistada surmatunnistus elukohajärgselt kas:
Tallinna Perekonnaseisuametis või kohalikus omavalitsuses.

2. Pöörduda selle kalmistu, kuhu soovite matta, kontorisse matuse päeva ja kellaaja
määramiseks. Kaasas peab olema surmatunnistuse originaal. Matus vormistatakse pärast
seda, kui matja on esitanud surmatunnistuse, näidanud hauaplatsil hauakoha ja tasunud
tellitud teenuse eest.Suvehooajal (16. aprillist kuni 30. novembrini) tuleb matus vormistada
hiljemalt matusele eelneval päeval kella 10.00-ks. Talvehooajal (1. detsembrist kuni 15.aprillini) - üle-eelmisel
päeval. Pühapäeval, esmaspäeval ja riiklikel pühadel matusetalitusi ei korraldata.

 

3. Hauaplatsi mitte omavatele klientidele eraldatakse 1 või 2-kohaline plats Liiva kalmistule.

 

4. Hauaplatsi kasutajaks on isik, kellele hauaplats on eraldatud. Kasutaja võib tõestatud volikirja alusel lubada
hauaplatsi kasutamist teistel isikutel. Hauaplatsi olemasolu korral on vajalik platsi kasutaja nõusolek haua
kaevamiseks.

5. Matuserituaaliga seonduvaid teenuseid ja matusetarbeid saab tellida matusebüroodest.

6. Peielaua saab tellida Tallinna Peieleauad veebilehelt www.peied.ee